Meny

Domarekens förskola

Dommarekens förskola

På Domarekens förskola lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet och leken.

Vi arbetar också med att skapa en trygg, positiv och välkomnande miljö där alla,
både barn och vuxna ska trivas, känna sig sedda och bekräftade för den man är.

Vi har mycket utevistelse under dagen på förskolan och använder oss av digital teknik i verksamheten som iPad och projektor.

Domarekens förskola ligger i ett villaområde i samhället Brodalen strax utanför Brastad.Här finns en stor och lummig utegård med buskage, träd och stora gröna ytor. Intill ligger en åker och en skogsdunge dit vi brukar gå med barnen. På promenadavstånd finns gymnastiksalen vid Bro skola som vi brukar använda.

Avdelningar

På förskolan finns en avdelning med barn i åldern 1-5 år.

Förskolan har eget kök och kokerska.

Verksamhetsidé Domarekens förskola

Pedagogerna på Domarekens förskola anser att det är viktigt att utveckla goda
relationer mellan barn, föräldrar och personal.

Detta leder till trygghet och trivsel, vilket skapar goda förutsättningar för en
verksamhet av hög kvalité.

Vi strävar efter att barnen ges möjligheter till ett lustfyllt lärande och en allsidig
utveckling.

Detta gör vi genom att bland annat;

  • Vara goda förebilder som vuxna
  • Visa respekt och vara lyhörda.
  • Lägga stor vikt vid inskolningen.
  • Se och bekräfta varje barn dagligen.
  • Se alla barns lika värde och deras olika förutsättningar att lära och utvecklas.
  • Ta tillvara barns intresse
  • Se till föräldras önskemål och synpunkter.
  • Arbeta utifrån vårt styrdokument ”Läroplan för förskolan Lpfö 98”.

Framförallt ska vi leka och ha roligt tillsammans!

Ansökan om plats

Domarekens förskola ligger i Brodalen/Brastad, när du ansöker om plats uppger du området Brodalen/Brastad.

Ansökan görs i e-tjänsten Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning som du hittar via länken E-tjänster och blanketter nedan.