Meny

Bergs förskola

Bergs förskola

Bergs förskola ligger i närhet till skog och natur.

Verksamheten prioriterar den fria leken, där barnen får utveckla alla sina förmågor. Utevistelse, skogsupplevelser och rörelse har också en central del i verksamheten.

Bergs förskola ligger på Bergs skola i Lyse.

Avdelningar

På Bergs förskola finns två avdelningar:

  • Blåbäret (äldre barn)
  • Lingonet (yngre barn)
  • Smultronet (ny avdelning)

Då förskolan ligger på Bergs skola ges möjlighet till samarbete mellan förskola och skola. Förskolan och fritidshemmet samarbetar kring öppning och stängning.

Lunchen tillagas på centralköket.

Verksamhetsidé för Bergs förskola

På Bergs förskola är den gemensamma ambitionen att välkomna barn och vuxna till en
positiv, tillåtande och trygg verksamhet.

De två hemvisterna samarbetar vid öppning och stängning av förskolan, men också under dagarna vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra.

Barnen är kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en inspirerande miljö. Pedagogerna strävar efter att ge barnen en innehållsrik och
utvecklande verksamhet där barnen får möjlighet till att bli trygga, samspelande och självständiga.

Ansökan om plats

Bergs förskola ligger i förskoleområdet Lyse, när du ansöker om plats uppger du området Lyse. Ansökan görs i e-tjänsten Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning som du hittar via länken E-tjänster och blanketter nedan.