Translate site

Translate

Meny

Barnomsorg kväll, natt och helg

Barnomsorg på obekväm arbetstid kan ges till dig som på grund av ditt arbete behöver omsorg för dina barn den tid som förskolan eller fritidshemmet normalt inte är öppen.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och eller helger.

Det finns ingen laglig eller generell rättighet att få omsorg på obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Vårdnadshavare ansvarar för att själv hitta lösningar till barnets behov av omsorg. Det kan till exempel röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut eller kvälls- och/eller nattetid. Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt, med minst 2 tillfällen per månad och innefattar inte tillfälliga behov. Omsorgen ska endast erbjudas vårdnadshavare som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete.

Öppettider

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas i följande kategorier (ett barn kan vara placerad i alla tre kategorier).

  1. Morgon och/eller kvällsomsorg: måndag - fredag kl. 5:30-6:30 samt 18.30-22:30
  2. Nattomsorg: måndag - fredag kl. 21:30-7:00
  3. Helgomsorg: fredag kl. 21.30 - måndag kl. 07:00

Morgon och/eller kvällsomsorg kan erbjudas på Ängens förskola i Brastad och Kronbergets förskola i centrala Lysekil. Natt och helgomsorg kan erjudas på Kronbergets förskola.

Barn som går på en annan förskola i kommunen behöver flytta till någon av de två förskolorna med utökade öppettider för att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Skolbarn behåller sin ordinarie fritidhemsplats och går kombinerat på sin ordinarie fritidshemsplats och någon av förskolorna med utökade öppettider.

Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Vistelsetider

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när någon vårdnadshavare är ledig. Barnen har dock möjlighet att vara i verksamheten under den tid då vårdnadshavarna behöver få dygnsvila.

Vid schemaändringar ska vårdnadshavare meddela detta 30 dagar innan för att vara garanterad omsorg.

Barn kan hämtas senast klockan 22:30 och lämnas tidigast klockan 5:30.

Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i verksamheten är tre dygn (så lång tid är dock mycket olämplig för ett litet barn). Bedömning om vad som kan vara acceptabelt görs av rektor.

Barnet ska ha minst två dygn sammanhängande ledighet från barnomsorg per vecka.

Transport för skolbarn

Om vårdnadshavare inte har möjlighet att lämna/hämta barnen på grund av arbete finns det möjlighet att ansöka om transporter (skolskjuts) till och från ordinarie fritidshem.

Föräldraledighet, sjukdom eller annan ledighet

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Inskolning

Barn som fått plats i barnomsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal.

Ansökan

Ansökan görs på blanketten Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid som finns som som länk längst ner på denna sida.

Vid ansökan ska arbetstidens förläggning styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren. Sökande ska också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. Utbildningsförvaltningen kontrollerar arbetstiderna hos arbetsgivare.

Köregler

Placering görs enligt turordning utifrån vad som anges i Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107).

Placering

Inför beviljande av plats görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. Plats i verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid kan inte garanteras inom fyra månader vilket anges i Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107).

Avgifter

Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler.

Uppsägning av plats

Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör ska platsen omedelbart sägas upp.

Uppsägnings görs skriftligen via mail. Uppsägning mailas till utbildningsforvaltningen@lysekil.se. Barnets namn, de 6 första siffrorna i personnumret, förskolans namn samt sista dagen för omsorgs ska anges i mailet.

Plats ska sägas upp av vårdnadshavare:
- när barnet inte längre har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
- om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig

Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid finns att läsa i sin helhet längst ner på denna sida.