Translate site

Translate

Meny

Utbildning och barnomsorg

Vi erbjuder lärande för barn och elever från förskoleålder till vuxenutbildning.

Här nedanför kan du lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Du har som vårdnadshavare eller elev alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på utbildningskontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har pratat med berörd rektor om klagomålet eller synpunkten så att förskolan/skolan själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.