Translate site

Translate

Meny

Unga kommunutvecklare

Under våren 2021 anställde Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare. Som ung kommunutvecklare får du som går på gymnasiet chansen att bidra med ett ungdomsperspektiv på frågor i kommunen.

Uppdrag

De unga kommunutvecklarnas uppdrag handlar om att analysera resultatet från LUPP-enkäten som alla elever i högstadiet och gymnasiet fick svara på hösten 2020.

Förslag på lösningar

När problemområden har indentifierats ska de unga kommunutvecklarna komma med förslag på lösningar, det vill säga vad kommunen kan göra för att förbättra livssituationen för unga i Lysekil.

Förslagen ska sedan presenteras för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet i maj 2021.

Kontakt

Handledare för de unga kommunutvecklarna är processtödjare för barnkonventionen, Louise Wicksell nås via louise.wicksell@lysekil.se eller 076-144 19 95