Meny

Unga kommunutvecklare

Lysekils kommun anställde sju unga kommunutvecklare under våren 2021. Här kan du läsa mer om uppdraget, arbetsprocessen och resultatet.

Uppdraget

Under våren 2021 anställde Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare för att få ett ungdomsperspektiv på viktiga frågor i kommunen. I det här fallet handlade det om att analysera resultatet av LUPP, den enkätundersökning som unga på högstadiet och gymnasiet i Lysekils kommun fick svara på året innan.

Problem och förslag på lösningar

I maj 2021 presenterade de unga kommunutvecklarna sin analys av enkätresultatet för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet. De presenterade först de huvudsakliga problemområden som de sett utifrån resultatet:

  • Kommunikation
  • Hälsa
  • Fritid och skola

Därefter kom de med förslag på vad kommunen kunde göra framöver för att förbättra situationen för unga i Lysekil. Det handlade om alltifrån att starta upp en plattform för kommunikation mellan kommunen och ungdomar, införa gratis skolbusskort och diskutera normer kopplade till genus i skolorna.

En mer omfattande beskrivning av vad de unga kommunutvecklarna presenterade hittar du i sammanfattningen nedan.

Kontakt

Handledare för de unga kommunutvecklarna är processtödjare för barnkonventionen, Louise Wicksell nås via louise.wicksell@lysekil.se eller 076-144 19 95