Translate site

Translate

Meny

Stadsparkens lekplats

Lysekils kommun vill sätta fokus på att skapa fascination för våra livsviktiga vänner-insekterna, lekredskapen är utformade efter detta tema och planteringarna innehåller växter som lockar fjärilar, bin och humlor. På kullen, på andra sidan kan du träffa på riktiga bin i en visningsbikupa.

Gullmarsskolan särskola och Färgaregatans förskola har varit med och tagit fram lekplatsens utformning. Inspiration har även tagits från teckningar och mejl med synpunkter från allmänheten. Förhoppningen är att alla barn ska lockas till rörelse och lek. Lekplatsen är även planerad på ett sätt som ska stimulera alla fem sinnerna som lukt (växterna), känsel (olika material), smak (bär), hörsel (lekredskap) och syn.

Lekparken är uppbyggd av återvunna material.

Lysekils naturvårdslag som har tillverkat ekkubben och sandlådesargen har gjort detta av lokala ekrar som de hittat på Sopptippen, eller så har materialet kommit från privatpersoner som de velat göra sig av med det. Kubben är ihopsatt med remsor från plasttunnor som har omhändertagits vid strandstädning. Många av lekredskapen är tillverkade av träslaget robina, de är handgjorda och unika för just denna lekplats.

Stadsparkens lekplats har gungställning, gungsits för barn med rörelsevariationer.

  •  Gungsists för barn med rörelsevariationer, rutsch, klätterlek, linbana, musiklek, kojlek och kompisgunga.
  • Mycket effektfullt ljusatt på kvällen.