Translate site

Translate

Meny

Verksamhetsbidrag 2021

Det är dags för kulturföreningar att ansöka om verksamhetsbidrag för 2021. Sista ansökningsdag är den 12 maj 2021.

Lättnader i krav 2021

Nedan följer de anvisningar som är utgångspunkt för ansökningsförfarandet. Situationen som råder innebär dock en rad utmaningar för oss alla, inte minst för er föreningar.

Vi är medvetna om att flera av er inte haft möjlighet att hålla årsmöten, genomföra årsberättelser eller liknande. Lysekils kommun ger därför lättnader i kraven för 2021.

Ansök redan nu

Ni bifogar därmed de handlingar som ni har tillgängliga i dagsläget och kompletterar sedan er ansökan när ni haft möjlighet att genomföra ert årsmöte exempelvis. Beslut väntas under juni månad oavsett om alla handlingar inkommit än eller ej.

Ni som vill ansöka om föreningsbidrag från Lysekils kommuns Utbildningsnämnd ombeds skicka in ansökningshandlingar, senast den 12 maj 2021.

Bifoga i ansökan

Till ansökan om varför föreningen ansöker om kommunala bidrag skall bifogas;

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
 • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
 • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2021
 • återrapportering om vad det tidigare beviljade stödet 2020 gick till

I ansökan skall även anges:

 • namn och telefonnummer och mail på föreningens kontaktperson
 • hur många medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
 • föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress,
  tel. nr och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
 • bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen
 • föreningen skall även intyga att den inte erhåller bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i kommunen

Föreningsregister

Har ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen och därmed behöver uppdatera era uppgifter i kommunens föreningsregister, vänligen meddela detta till föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson.
E-post: jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Skicka in ansökan

Skicka in handlingar via e-post till registrator@lysekil.se eller via post till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 12 maj 2021. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att beaktas.