Meny

Det här är fritidsgården Ung Mötesplats

Ung Mötesplats en del i kommunens förebyggande trygghetsarbete för barn och unga som går i mellan- och högstadiet samt gymnasiet.

Kommunens fritidsenhet arbetar bland annat med att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga i vår kommun. Deras arbete ingår som en del i det förebyggande trygghetsarbetet.

Till exempel kommer personal från fritidsgården att stötta genom att bemanna det förstärkta fältteamet ett antal dagar per vecka.

Mellanstadiet får en egen dag

Utöver detta har vi en mängd aktiviteter på våra lov och i vår verksamhet på Ung Mötesplats fritidsgård.

En ytterligare satsning är att fritidsgården nu under hösten öppnat upp ytterligare en dag på fritidsgården för den yngre åldersgruppen, mellanstadiet, som länge önskat detta. Nu är det öppet varje onsdag för den här målgruppen och det är många besökare som kommer varje vecka.

Höstlovsaktiviteter

Snart är det höstlov och det planeras för fullt inom Fritid för med aktiviteter för våra barn och unga i kommunen. Under höstlovet kommer ha en mängd roliga aktiviteter på gården samt i samarbete med andra aktörer - se länk längre ner.

Om du har frågor, kontakta gärna:
Samordnare fritidsgårdarna
Helene Ödegaard
070-394 48 61