Translate site

Translate

Meny

Verksamhetsbidrag 2020

Det är dags för kulturföreningar att ansöka om verksamhetsbidrag för 2020. Sista ansökningsdag den 15 maj 2020.

Lättnader i krav 2020

Nedan följer de anvisningar som är utgångspunkt för ansökningsförfarandet. Situationen som råder innebär dock en rad utmaningar för oss alla, inte minst för er föreningar.

Vi är medvetna om att flera av er inte haft möjlighet att hålla årsmöten, genomföra årsberättelser eller liknande. Lysekils kommun ger därför lättnader i kraven för 2020.

Ansök redan nu

Ni bifogar därmed de handlingar som ni har tillgängliga i dagsläget och kompletterar sedan er ansökan när ni haft möjlighet att genomföra ert årsmöte exempelvis. Beslut väntas under juni månad oavsett om alla handlingar inkommit än eller ej.

Ni som vill ansöka om föreningsbidrag från Lysekils kommuns Utbildningsnämnd ombeds skicka in ansökningshandlingar, senast den 15 maj 2020. Beslut om föreningsbidrag tas i utbildningsnämnden senast i juni månad.

Bifoga i ansökan

Till ansökan om varför föreningen ansöker om kommunala bidrag skall bifogas;

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
 • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
 • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2020
 • återrapportering om vad det tidigare beviljade stödet 2019 gick till

I ansökan skall även anges:

 • namn och telefonnummer och mail på föreningens kontaktperson
 • hur många medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
 • föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress,
  tel. nr och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
 • bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen
 • föreningen skall även intyga att den inte erhåller bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i kommunen

Föreningsregister

Har ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen och därmed behöver uppdatera era uppgifter i kommunens föreningsregister, vänligen meddela detta till föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson.
E-post: jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Skicka in ansökan

Skicka in handlingar via e-post till registrator@lysekil.se eller via post till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 maj 2020. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att beaktas.