Meny

Dela sidan på sociala medier

Barn och unga möts i idrotten

Foto på ungdomslag i fotboll som sitter på en bänk.

Lysekils kommun samverkar med Västra Götalands Idrottsförbund / SISU och föreningslivet för att skapa goda mötesplatser.

Lysekils handbollsklubb och Västra Götalands Idrottsförbund / SISU har idag ett pågående arbete med ”Grundstenen” som är en samverkan med Handbollsförbundet i väst.

I ”Grundstenen” arbetar föreningarna fram värdegrund och föreningsidé i syfte att stärka föreningen och få fler medlemmar och ledare. Föreningen ska vara en mötesplats med goda attityder, bra värdegrund, glädje, trygghet, utveckling och respekt.

- Lysekils Handbollsklubb har gjort ett arbete som vi ser att många föreningar skulle ha
stor glädje av. I utvecklingen av ungdomsverksamheten, som är en grund i föreningarna, är frågor som demokrati, värdegrund, attityder och arenan som mötesplats väldigt viktiga, säger idrottskonsulent Martina Söderbom från Västra Götalands Idrottsförbund / SISU.

Fokus på ungdomsverksamhet

I Lysekils Handbollsklubb finns en arbetsgrupp som har ett särskilt ansvar för arbetet med
”Grundstenen”. Arbetsgruppen ser att det finns ett stort behov av att större fokus riktas på ungdomsverksamheten i föreningarna:

- Statistiken visar att ungdomar slutar idrotta vid elva års ålder och det är något vi måste
motverka. Vi behöver skapa positiva förutsättningar för barn och ungdomar och idrott är ofta en skyddsfaktor. Dessutom är ungdomsverksamheten avgörande för föreningarnas fortsatta framtid, säger Madeleine Johansson som är en av deltagarna i arbetsgruppen.

Mer information

Vill du veta mer om Grundstenen är du välkommen att kontakta idrottskonsulent Martina Söderbom på martina.soderbom@vgidrott.se.

Har du frågor om Lysekils kommuns samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund /
SISU kan du kontakta integrationsstrateg Sanna Lannesjö på sanna.lannesjo@lysekil.se.

Foto på idrottskonsulent Martina Söderbom och Madelene Johansson från Lysekils Handbollsklubb.

Idrottskonsulent Martina Söderbom och Madelene Johansson från Lysekils Handbollsklubb.