Meny

Dela sidan på sociala medier

Lek och bus enklare för alla

Foto på gungställning.

Ny gunga i stadsparken gör det enklare för alla att njuta av fart och fläkt.

Lekplatsen i stadsparken har fått en ny gunga med gungsits för barn med rörelsevariationer. Detta är det första steget för att göra lek och bus enklare för alla, oavsett rörelsevariation.

Liknande gungsitsar kommer också att sättas upp på lekplatser i Brastad och på Skaftö.

I framtiden kommer vi även att se över markunderlaget på våra lekplatser så att exempelvis gungställningarna blir mer tillgängliga om man till exempel sitter i rullstol.

Frågor

Välkommen att kontakta avdelningen för Mark och Gata via Lysekils kommuns växel, 0523-61 30 00.