Meny

Dela sidan på sociala medier

Snorkelleder

Snorklare med simfötter som dyker ner i vattnet.

Naturstigar under vattnet med olika snorkelstationer som visar livet i Västerhavet.

Fredagen den 11 augusti invigdes fyra snorkelleder med olika teman i Lysekils kommun.

Outdoorturismen ökar

Cia Säll, projektledare för Urban Platsinnovation, inledde invigningen med att berätta om värdet av Bohusläns dyk- och kajakhamn för Lysekil. Hon lyfte också hur Outdoorturismen ständigt ökar samt samverkan kring arbetet för snorkellederna med våra duktiga aktörer i Lysekil.

Varje snorkelled har en fadder och aktuella faddrar är Sven Lovén Center, Klubbans
forskningsstation, Dive Team och SDK Vått-69. Faddrarna var med på invigningen och berättade om temat för deras led.

Snorkelstationer beskriver växter och djur

Snorkellederna är cirka 200 meter långa och ligger på 1–1,5 meters djup. De har ett rep som fästes från plattan upp till en boj vid havsytan, som visar var snorkelstationen finns.

På snorkelstationen finns en informationsskylt som beskriver olika växer och djur
i havet.

De fyra snorkellederna ligger på olika platser och har varsitt tema:

1. Bökevik – tema ålgräs

2. Klubban – information om olika arter

3. Släggö – utforska genom att utföra uppdrag

4.Stora Skeppholmen – tema alger

Du hittar ledernas placering tillsammans med snorkeltips i informationen om snorkellederna:

Så tar du en snorkeltur

För att snorkla på lederna behöver du en snorkel och simfötter. Varje snorkelled
startar med en flytboj med en dykflagga på, som sedan följs av 8 gula bojar och
som avslutas med flytboj med en dykflagga, totalt har varje led alltså 10 stationer.

Snorkla aldrig ensam

Tänk på att inte snorkla ensam och att barn bör snorkla tillsammans med en vuxen.

Om du blir nedkyld eller det känns jobbigt kan du när som helst avbryta rundan och
simma in till land. Observera att all snorkling sker på egen risk.

Urban Platsinnovation

Utvecklingsarbetet sker i samverkan med mark- och vattenägare, näringsidkare, forskningsinstitutioner och Lysekils kommun inom ramen för projekt Urban Platsinnovation.

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur
centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och
upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets
norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en
del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med
september 2018.

Foto från inviningen när det blåa och gula invigningsbandet klipps.

Det blågula bandet klipptes av Susanna Dauksz från SDK Vått-69.