Meny

Dela sidan på sociala medier

Kommunen inför gratis wifi

Foto av hand som håller i en mobiltelefon med grönska i bakgrunden.

Nu finns det tillgång till gratis wifi i många delar av Lysekils stadskärna.

Så här loggar du in

Välj nätverket ”Lysekil Free Wifi” och klicka på ”logga in”. Du kan vara inloggad två timmar i taget. Efter det blir man utloggad men det går bra att logga in igen.

Här har du tillgång till kommunens wifi

• Brastads och Lysekils bibliotek
• Stadsparken
• Rosvikstorg
• Södra hamnen
• Fiskhamnen
• Havets Hus
• Grundsund

I länkarna nedan hittar du kartor över områden med tillgång till kommunens wifi.

Utvärdering och komplettering

Wifi-satsningen görs på initiativ av näringsidkare och aktörer i kommunen. Den ska underlätta för invånare och besökare att söka information. Under sommaren och hösten kommer wifi-satsningen utvärderas och kompletteras på initiativ av politiker i Lysekils kommun. Då beräknas ytterligare delar av staden med omnejd få tillgång till uppkopplingen.

Öppet nätverk

Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Lysekils kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information – du surfar på egen risk.

Om projekt Urban Platsinnovation

Kommunens wifi-satsning genomförs inom ramen för Urban platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Länkar