Meny

Dela sidan på sociala medier

Delta i GIBCA Extended

Du som är verksam inom samtidskonstfältet kan nu delta i Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram. Nytt för i år är att du kan söka pengar för ditt projekt eller idé.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) arrangeras vartannat år och presenterar nationell och internationell samtidskonst. Nästa biennal hålls mellan 9 september och 19 november 2017 och kommer ta sig an en av vår tids allra mest centrala frågor - den om det sekulära, mångkulturella och mångreligiösa samhället. Under de senaste decennierna har Sverige, liksom övriga Europa, präglats av en stor religiös mångfald, vilket lett till brännande frågor om religionens roll i ett sekulärt samhälle. Vilken roll har sekulariteten idag? Hur kan dialog skapas mellan kulturella och religiösa/Icke-religiösa olikheter?

Denna tematik erbjuder unik möjlighet att arbeta på ett nytt sätt för att skapa mötesplatser genom konsten. Med sina historiska rötter i religionen och sin samtida form i en sekulär tradition har konsten stora möjligheter att ta sig an dessa komplexa frågor. Konsten har länge behandlat utmanade sociala frågor och politiska frågor men har också tagit sig an religionsfrågor som rör konflikter, livsåskådning och andlighet.

Hur deltar man i GIBCA Extended?

Deltagande i GIBCA Extended är fritt för alla som verkar inom samtidskonstfältet i Västra Götalandsregionen. Kontakta och anmäl intresse till projektledare Emelie Storm (emelie.storm@gibca.se) så snart som möjligt. Kravet är att vara yrkesverksam inom samtidskonsten och att den produktion man planerar har en tydlig koppling med GIBCAs tematik.

Söka pengar för ditt projekt eller idé

Nytt för detta år är möjligheten att söka delfinansiering av ditt projekt och idé hos Fyrbodals kommunalförbund. Vi tar emot ansökningar fram till 14 maj. Besked till sökanden lämnas innan juni månads slut.

Aktiviteter vi kan ge stöd åt ska ha en tydlig koppling till GIBCAs tematik och kan vara t.ex. utställningar, performance, workshops och/eller föreläsningar och seminarier.

Söker kommunala institutioner är krav att den engagerade konstnären får utställningsersättning enligt MU-avtalets tariff.

Totalt belopp att fördela är 110 000 kronor. Maxbelopp att söka är 20 000 kronor.

Ta gärna kontakt med kulturansvarig i din kommun för att få reda på eventuella kopplingar till andra aktörer i GIBCA Extended. I Lysekils kommun är Johanna Ljung Abrahamsson kulturchef och därmed kulturansvarig.

Ansökningar

Ansökningar bedöms av Fyrbodals kommunalförbund utifrån följande kriterier; koppling till tematiken, geografisk spridning och kvalitet

Kort utvärdering av projektet skickas in senast 30 november.

Ansök genom att fylla i det digitala formuläret nedan eller skicka per mail eller post senast 14 maj till:

Marianna Andersson
marianna.andersson@fyrbodal.se
BOX 365
451 18 Uddevalla