Meny

Dela sidan på sociala medier

Kulturpris och kulturstipendium 2017

Vem tycker du ska få Lysekils kommuns kulturpris och kulturstipendium 2017? Skicka in ditt förslag senast den 31 mars.

LYSEKILS KULTURPRIS utdelas på grundval av inkomna förslag som uppmuntran och belöning för värdefull insats inom det kulturella verksamhetsområdet. Allmänheten uppmanas inkomma med förslag. Priset är på 5 000 kr.

LYSEKILS KULTURSTIPENDIUM utdelas som stöd och hjälp åt den, som visar lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Stipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. Stipendium skall sökas för egen räkning efter avslutade gymnasiestudier eller liknande. Stipendiet är på 10 000 kr.

För såväl stipendium som pris räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Berättigade att erhålla pris och stipendier är personer som är bosatta i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Kulturpris och kulturstipendium kan utdelas till enskilda personer, grupp, organisation e.d.

Upplysningar lämnas av kulturansvarig på tel 0523-61 33 75. Förslag och ansökningar insändes senast fredagen den 31 mars 2017.

Välkommen med förslag och ansökan skriftligen till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil, märk kuvertet "Kulturstipendium" respektive "Kulturpris", eller via e-post till registrator@lysekil.se

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN