Meny

Dela sidan på sociala medier

Ansökan om bidrag till kulturföreningar år 2017

Det är dags för kulturföreningar att ansöka om bidrag från Lysekils utbildningsnämnd för år 2017.

Ni som vill ansöka om föreningsbidrag från Lysekils Utbildningsnämnd ombeds skicka in ansökningshandlingar, efter att ni har haft årsmötet, till Bildningskontoret senast söndagen den 30 april. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att beaktas. Beslut om föreningsbidrag tas i utbildningsnämnden senast i juni månad.

Till ansökan om varför föreningen ansöker om kommunala bidrag skall bifogas:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
  • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
  • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2017

I ansökan skall även anges:

  • namn och telefonnummer på föreningens kontaktperson
  • hur många medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
  • föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress, tel nr och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
  • bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen
  • föreningen skall även intyga att den inte erhåller bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i kommunen

OBSERVERA att ansökan behandlas först när samtliga dokument och uppgifter inkommit.

Har ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen, vänligen meddela detta till Anna Engström, fritid, ansvarig för föreningsregistret på tel. nr 0523-61 32 01 eller via e-post: anna.engstrom@lysekil.se.

Välkommen med era ansökningar!

Med vänliga hälsningar,
Utbildningsförvaltningen