Meny

Dela sidan på sociala medier

Skolbarn får skolårskort på Havets Hus

Barn med sjöstjärna på Havets Hus.

Foto: Andreas Olsson.

Skolbarn i Lysekils kommun får skolårskort på Havets Hus i höst.

I höst får skolbarn i kommunen skolårskort på Havets Hus som en del av ett samarbete mellan Lysekils kommun och Havets Hus.

I samarbetet med Lysekils kommun erbjuder Havets Hus skolårskort för alla elever i förskoleklass till och med årskurs 9, för läsåret 2016/2017. Havets Hus erbjuder även ett utbildningsprogram som lärare och elever kan ta del av.

– Utbildningsprogrammet innebär bland annat att lärarna får tillgång till studiematerial och kan använda Havets Hus som ett externt klassrum, säger Maria Jämting, VD på Havets Hus. 

Naturliga mötesplatser

Samarbetet mellan Lysekils kommun och Havets Hus är framtaget inom det kommunala projektet ”Integration 2016”. Projektets syfte är att skapa integrationsfrämjande aktiviteter och mötesplatser för kommunens invånare.

– Havets Hus är redan en naturlig mötesplats för många kommuninvånare och turister i Lysekil. Skolårskorten skapar en möjlighet för alla familjer i Lysekils kommun att mötas och utbyta erfarenheter – med havet som utgångspunkt, säger Sanna Lannesjö, integrationssamordnare i Lysekils kommun.

Skolårskorten kommer att delas ut i skolan vid terminsstart hösten 2016, och i samband med detta arrangerar Havets Hus, tillsammans med Lysekils kommun, ett evenemang för hela familjen.

– Vi lanserar skolårskorten i samband med ett jippo på Havets Hus i september. Då kommer vi bjuda in skolbarnen och deras föräldrar, och det kommer finnas aktiviteter för hela familjen. Det blir fri entré för alla barn, och de femtio första föräldrarna varje timme. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Lysekils kommun och önskar lärare och elever välkomna!”, avslutar Maria.

Projekt Integration 2016

Antalet nyanlända har ökat i Lysekils kommun under 2015. Kommunen har fått ett statsbidrag för särskilda integrationsfrämjande insatser under 2016. Syftet med projektet är att skapa ökad integration och sysselsättning.

Vad är integration?

Integration är i dagens Sverige ett begrepp som uppträder i många olika sammanhang. Begreppet används oftast för att rubricera den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället men handlar egentligen om att alla samhällsinvånare känner sig delaktiga i samhället. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle.