Meny

Dela sidan på sociala medier

Stöd, bidrag och stipendier

Lysekils kommun delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium.

Lysekils kulturpris

Lysekils kulturpris delas ut som belöning och uppmuntran för värdefull insats inom
kulturområdet. Det är förslag från dig som invånare som ligger till grund för priset.

Priset är på 5 000 kr.

Lysekils kulturstipendium

Lysekils kulturstipendium delas ut som stöd och hjälp åt dig som visar lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet.

Stipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium och ska sökas för egen
räkning efter avslutade gymnasiestudier eller liknande. Stipendiet är på 10 000 kr.

Förutsättningar

För både stipendium och pris räknas konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet,
hembygdsvård eller jämförbara områden.

Pris och stipendium delas ut till dig som är bosatt i kommunen eller som genom din verksamhet har en nära anknytning till oss.

Kulturpris och kulturstipendium kan delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer.

Förslag och ansökningar insändes senast 31 mars 2019.

Upplysningar lämnas av kulturchef Johanna Ljung  Abrahamsson 
johanna.abrahamsson@lysekil.se eller via kommunens växel 0523-61 30 00

 

Föreningsbidrag kulturföreningar

Det är dags för kulturföreningar att ansöka om verksamhetsbidrag för 2019!

Ni som vill ansöka om föreningsbidrag från Lysekils kommuns Utbildningsnämnd ombeds skicka in ansökningshandlingar efter att ni har haft årsmötet, senast den 30 april. Beslut om föreningsbidrag tas i utbildningsnämnden senast i juni månad.

Till ansökan om varför föreningen ansöker om kommunala bidrag skall bifogas;

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
 • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
 • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2019

I ansökan skall även anges;

 • namn och telefonnummer och mail på föreningens kontaktperson
 • hur många medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är 
 •  föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress,
  tel. nr och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget 
 •  bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen 
 •  föreningen skall även intyga att den inte erhåller bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i kommunen

Har ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen, vänligen meddela detta till Anna Engström, fritid, ansvarig för föreningsregistret på
telefon 0523-61 32 01 eller via e-post: anna.engstrom@lysekil.se.

Skicka in handlingar via e-post till registrator@lysekil.se eller via post till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2019. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att beaktas.