Meny

Lysekils kulturvecka

Glad flicka omgiven av pusselmaterial som pennor och papper i olika former.

Under en härligt kreativ vecka varje höst kan vi alla ta del av mångfalden och engagemangen i Lysekils kommun.

Lysekils kulturvecka vill erbjuda en bred kulturell upplevelse och samtidigt ge möjlighet för det lokala kultur - och föreningslivet livet att visa upp sina verksamheter.

Kulturveckan 2021 sker under perioden 2021-10-08 - 2021-10-17

Kom och var med

Lysekils kommun jobbar gärna "av och med" istället för "till och för". Planeringsgruppen skapar ett nytt koncept för kulturveckan varje år. Gruppen består av representanter från näringsliv, föreningar och Lysekils kommun och de bjuder in hela Lysekil med aktörer och föreningar att delta i veckan.

Kontakta föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson eller kulturchef Johanna Ljung Abrahamsson för mer information.

jonas.ingevaldsson@lysekil.se 0523-61 32 15
johanna.abrahamsson@lysekil.se 0523-61 33 75

Samverkande arrangörer

Lysekils kulturvecka anordnas i ett samarbete mellan det lokala näringslivet, föreningar och Lysekils kommun samt Linköpings universitet. Arrangörsgruppen består av deltagare från Lysekils musikskola, fritidsgården i Lysekil, kulturchef, samhällsguide och föreningsutvecklare från Lysekils kommun. Föreningsliv och näringsliv är representerade.

Foton eller filmer från kulturveckan

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är nämnd kommunstyrelseförvaltningen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post : dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.