Translate site

Translate

Meny

Barn- och ungdomskultur

Barn och unga kan delta i kommunens kulturliv genom förskolan, skolan, musikskolan eller fritiden. Kulturutbudet sker även i samarbete med föreninglivet i Lysekils kommun.

På gång! Kulturcrew Lysekil är på gång under höstterminen 2020. Ett kulturcrew är 5-10 ungdomar mellan 13-18 år som utbildas till arrangörer. Handledare är personal från Kultur och fritid. Mer info Kulturcrew Lysekilöppnas i nytt fönster

Skola och kultur samarbetar på olika nivåer och i olika sammanhang när det gäller barn och ungdomskultur.

Lysekils kommun erbjuder varje år några kulturella aktiviteter per årskurs till barn
och ungdomar i grundskolan. Det kan handla om skolteatrar, skolbio och resmålsbesök
till museer, utställningar och upplevelser.

Skapande skola

En av de största samarbetsformerna mellan skola och kultur är Skapande skola. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin
musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola 2018-2019

Under läsåret arbetade de olika årskurserna från förskoleklass till årskurs 9 med alltifrån pedagogiska projekt, trumworkshops, skolbio, författarbesök, kreativt skrivande och göra film med Ipad.

Det är Kulturrådet som finansierar arbetet.

Skapande skola 2019-2020

Under året kommer de olika årskurserna delta i dessa kulturprojekt:
Åk 1 Dansa Matte
Åk 3 Författarbesök
Åk 4 Filma med Ipad
Åk 5 Kreativt skrivande
Åk 7 Spoken word
Åk 8 Spoken word
De andra årskurserna kommer se teater i klassrum, aula eller på en riktig scen i Göteborg.