Meny

Dela sidan på sociala medier

Båtupplag

Småbåtshamnen driver tre båtupplag, Valbodalen, Långevik och Kolholmarna.

All båtuppläggning på upplagen är avgiftsbelagd och anmälan om uppläggning måste
göras till småbåthamnen.

Anmälan

Ska du lägga upp båten, ska detta anmälas till småbåtshamnen senast en vecka från
uppläggningsdagen.

Din båt, båtvagga och övrig utrustning ska märkas tydligt med namn och telefonnummer.

Tidsperioder båtupplagshyra

Vinterupplagshyra gäller under tiden 15 september – 15 juni nästkommande år. Sommarupplaghyra gäller under tiden 16 juni – 14 september.

Ring för bokning av båtlyft i Valbodalen eller Gullmarskajen. Vid säsongens slut ska din båt vara borttagen och båtuppläggningsplatsen lämnas väl städad.

Bryggor för sjösättning och service

Båtar får inte förtöjas vid sjösättnings- eller servicebryggor under längre tid än vad som behövs
i samband med sjösättning och upptagning, av- och påriggning eller ur- och ilastning av utrustning.