Meny

Dela sidan på sociala medier

Lysekils kulturvecka 2018

Lysekils kulturvecka arrangeras för elfte gången - i år med tema barn och unga.

Lysekils kulturvecka vill erbjuda en bred kulturell upplevelse och samtidigt ge möjlighet för det lokala kulturlivet att visa upp sina verksamheter.

Varje år har kulturveckan ett nytt tema som ska inspirera deltagarna, 2018 är temat "Barn och unga".

Kulturveckan anordnas den 5-11 oktober och här hittar du programmet:

Foton eller filmer från kulturveckan

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är nämnd kommunstyrelseförvaltningen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post : dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.