Translate site

Translate

Meny

Gamlestan

Foto över Gamlestan.

Gamlestan är Lysekils äldsta stadsdel och var Lysekils stadskärna för cirka 200 år sedan. Området består av kullerstensgator med vackra hus och charmiga gränder.

Gamlestan är Lysekils äldsta stadsdel som utvecklades under sillperioden på 1500-talet.

Utmed den stenbelagda gatan står den välbevarade träbebyggelsen från mitten av
1800-talet och några decennier framåt. På den tiden gick bebyggelsen ända ut till strandkanten. På flera av husen finns små skyltar som berättar om dess ägare och historia.

Lysekil blev en friköping år 1836 och blev en egen köpingkommun år 1863 då Sveriges
kommunsystem infördes. Först den 1 april år 1903 fick Lysekil stadsrättigheter och blev då en så kallad stapelstad vilket innebar att man fick bedriva handel med utlandet.

Sinnen

Syn: Bevarade små hus som ligger längs med gångstråket.

Hörsel: Fiskmåsars skriande.

Känsla: Genuin, charmig stadsmiljö.

Var ligger Gamlestan?

Från Södra hamnen i Lysekil till Gamlestan är det 700 meter. Du går till stadsparken, följer Kungsgatan uppåt och högst upp på handelsstråket till vänster, ser du
entréskylten till Gamlestan.

Alternativt kör du bil från Södra hamnen mot Rosvikstorg och svänger höger, fortsätt på Drottninggatan cirka 500 meter och sväng sedan höger.

Parkering

Parkering finns vid Drottninggatan vid entréskylten till Gamlestan samt vid kullerstensgatans ände i Norra hamnen.

Buss

Bussar går regelbundet från Södra hamnen till Gamlestan. För busstidtabell se: www.vasttrafik.selänk till annan webbplats

Bra att veta

Det finns lekplats, toalett, färghandel och restauranger i närheten.