Translate site

Translate

Meny

Anpassad litteratur och Boken kommer

På biblioteken i Lysekils kommun finns olika former av medier och tjänster som är anpassade för personer som har olika former av funktionsnedsättningar. Nedan finns information om lättläst litteratur, storstilsböcker, talböcker, Legimus och vår ”Boken kommer”-verksamhet.

Lättläst

På vår hylla med lättläst litteratur finner du texter som är lättlästa. Dessa texter är också ofta bra för personer som håller på att lära sig svenska. Här finns texter som ofta har kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Innehållet är ofta konkret och följer en logisk tanke. I hyllan med lättläst finns både skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom finns också Sesam, en lättläst nyhetstidning, bland bibliotekets övriga tidningar.

Storstil

För personer som har svårt att läsa liten text har vi också en välfylld avdelning med särskilda storstilsböcker. Detta är böcker som har större textstorlek men innehållet är dock detsamma som böckerna har i sina originalutgåvor.

Talböcker

Du som har en läsnedsättning får använda våra talböcker. Personer med läsnedsättning är personer som annars inte kan ta del av boken, till exempel på grund av synskada, dyslexi, afasi, långtidssjukdom med mera.

Du som har rätt att låna talböcker kan själv ladda ner böcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

I MTM:s katalog Legimus finns drygt 100 000 titlar tillgängliga för nedladdning, dygnet runt. Du slipper stå i kö och kan själv välja och söka din litteratur när som helst.

Kontakta ditt bibliotek vid frågor eller för att registrera dig och komma igång med egen nedladdning.

Boken kommer

För dig som har en sjukdom, funktionsnedsättning eller är gammal och har svårt att ta dig till biblioteket finns "Boken-Kommer"-service. Denna tjänst är gratis.

Tjänsten innebär att biblioteket kommer till dig med det du önskar låna, till exempel romaner, facklitteratur, storstilsböcker, tidskrifter, ljudböcker eller talböcker.

Talböcker (Daisy) får du låna om du av någon anledning inte kan läsa vanliga böcker.

Hur mycket du vill låna och hur ofta du vill ha besök, bestämmer du själv. Ring vår socialbibliotekarie Margareta Lindstrand, telefonnummer 0523-61 33 81, för mer information.