Translate site

Translate

Meny

Spolplattor

Möjligheten att spola av båten på spolplatta finns i Valbodalen och i Fiskebäckskil.

Detta behöver du känna till när du använder spolplattan.

Spolplattan är avsedd för båtar. Använd inte avfettande medel under tvätt av båt då dessa medel täpper igen filtren. Tömning av gråvatten (avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt) kan göras i Valbodalen och vid Fiskhamnen i avsedd tömningsstation.

Spolavgiften ingår i upplagshyran

Spolavgiften ingår i upplagshyran. En spolavgift tas ut för de kunder som inte nyttjar
kommunens båtupplag.