Translate site

Translate

Meny

Båtupplag

Småbåtshamnen driver tre båtupplag: Valbodalen, Långevik, och Kolholmarna,  där du har möjlighet att hyra en plats för förvaring av din båt när den står på land. Detta kan du göra både sommar och vinter.

Båtplatssäsong

Säsongen är från 1 april till 31 oktober.

Om du vill att din båt ska ligga kvar i vattnet utanför säsongen ska detta meddelas till småbåtshamnen. Avgift för vinterhamn eller vintergästhamns taxa kommer då att faktureras. Vinterhamn gäller endast dem som har en permanent båtplats är du skriven i en annan kommun kan du ansöka om vintergästhamns plats.

Tänka på vid förvaring på upplaget

Ska du ta upp båten och förvara den på land på någon av våra upplagsplatser, anmäler du detta till småbåtshamnen. Din båt, båtvagga och övrig utrustning ska märkas tydligt med namn och telefonnummer. Vid säsongens slut ska din båt vara borttagen och båtuppläggningsplatsen lämnas väl städad.

Vad kostar det?

Sommarupplag från 16 juni till 14 september

Hyran för ditt sommarupplag räknas ut genom en fast avgift på 168 kr inklusive moms. Till det tillkommer 46 kr per m² inklusive moms för storleken på upplaget.Om du som kund inte är folkbokförd i Lysekils kommun tillämpas ovanstående avgifter multiplicerat med 1,5.

Upplagsytan beräknas genom båtens längd- respektive breddmått och ökas med 60 cm. För täckning och pallning får du lov att använda 30 cm utanför båtens båda sidor respektive för och akter. Hyran för ditt sommarupplag räknas ut genom en fast avgift på 168 kr inklusive moms. Till det tillkommer 46 kr per m² inklusive moms för storleken på upplaget.
Om du som kund inte är folkbokförd i Lysekils kommun tillämpas ovanstående avgifter multiplicerat med 1,5.Upplagsytan beräknas genom båtens längd- respektive breddmått och ökas med 60 cm. För täckning och pallning får du lov att använda 30 cm utanför båtens båda sidor respektive för och akter. 

Vinterupplag 15 september till 31mars

Hyran för ditt vinterrupplag räknas ut genom en fast avgift på 336 kr inklusive moms. Till det tillkommer 92 kr per m² inklusive moms för storleken på upplaget.Om du som kund inte är folkbokförd i Lysekils kommun tillämpas ovanstående avgifter multiplicerat med 1,5. Upplagsytan beräknas genom båtens längd- respektive breddmått och ökas med 60 cm. För täckning och pallning får du lov att använda 30 cm utanför båtens båda sidor respektive för och akter.