Translate site

Translate

Meny

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Här får du några tips som förbättrar säkerheten.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan eller cykelbanan, inom en sikttriangel på minst 2,5 m åt varje håll.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

  • Över gångbana: minst 2,5 m.
  • Över cykelväg: minst 3,2 m.
  • Över körbana: minst 4,6 m.