Translate site

Translate

Meny

Gator

Det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB underhåller gatorna på uppdrag av Lysekils kommun.

Underhållet innefattar till exempel snöröjning och att laga hål i gatan, städning och skyltning. Men det planerade underhållet av gatorna (till exempel asfaltering) ansvarar Lysekils kommun för.

För vägnätet utanför tätorterna ansvarar Trafikverket. Väg 162 är alltså Trafikverkets ansvar och likaså de större vägarna i Brastad och Skaftö.