Translate site

Translate

Meny

Trafik och gator

En säker trafikmiljö med god sikt och rena gator är viktiga delar i trafik-säkerheten.

I Lysekils centrum finns cirka 1 800 parkeringsplatser, det finns också särskilda husbils-parkeringar för dig som besöker oss med husbil.

Ansvar och tillstånd

Olika myndigheter ansvarar för olika delar av väg och gatunätet. När det gäller renhållning, halkbekämpning och snöröjning ligger en del av ansvaret på fastighetsägaren.

För att gräva och schakta på gator och vägar krävs tillstånd. Det krävs också tillstånd om man tillfälligt använder torg och allmänna platser.