Translate site

Translate

Meny

Lekplatser

barn leker på fjällas motorikbana

Lek och rörelse är viktigt för att må bra och utvecklas. I Lysekils kommun finns 18 kommunala lekplatser på allmän plats.

Våra lekplatser varierar mycket i storlek, utbud och kvalitet och ett utvecklings- och renoveringsarbete pågår.

En del lekplatser är nyanlagda medan andra är i behov av renovering. Cirka tre lekplatser per år kommer att renoveras inom en femårsperiod enligt den handlingsplan som är framtagen.

Under 2018 har följande renoveringar genomförts:

  • Kyrkviks lekplats i Lysekil är upprustad.
  • Grundsunds lekplats invigdes lördagen den 16 juni, lekplatsen har djuphavstema.

Under 2019 planeras för följande renoveringar:

  • Stadsparkens lekplats i Lysekil. Lekplatsen ska renoveras helt från grunden och byggas om. Planering sker år 2018 med invigning 2019.
  • Ny lekplats i Brastad. En ny lekplats ska byggas vid Nyströms park i Brastad, planerad invigning under 2019.

Här hittar du lekplatserna

På sidan Lekplatser i Lysekils kommun får du mer information om vilka lekredskap som finns. Du kan också hitta lekplatserna med hjälp av länk till karta.

Felanmälan

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vid fel på lekutrustning, var snäll och kontakta oss genom att göra en felanmälan via tjänsten ”Fixa min gata”.

Om du har frågor och funderingar kring våra lekplatser och den framtida utvecklingen är du välkommen att kontakta avdelningen för mark och gata via Lysekils kommuns växel.

Säkerhet

Varje år genomgår alla våra lekplatser följande kontroller:

  • Säkerhetsbesiktning en gång per år.
  • Funktionskontroll fyra gånger per år.

Allmän lekplats på privat mark

Är du markägare och har en allmän lekplats på din mark? Då är det viktigt att du ser till att den besiktigas av en certifierad besiktningsman minst en gång per år. Det är nämligen alltid markägaren som har ansvaret om en olycka sker.

Kontakta avdelningen för mark och gata via Lysekils kommuns växel om du vill ha mer information.