Translate site

Translate

Meny

Städning av gator, torg och trottoarer

Underhållsarbeten och skötsel och städning av gator, torg och trottoarer, parker och planteringar utförs till största delen av det kommunala bolaget Leva i Lysekil AB.

En del av ansvaret ligger också på fastighetsägaren. Det gäller bland annat gångbanan utanför fastigheten och beskrivs närmare i kommunens föreskrifter om gångbanerenhållning.