Meny

Dela sidan på sociala medier

Renhållning och snöröjning

Snöskottning, skötsel och städning av gator, torg och parker utförs till största delen av det kommunala bolaget Leva i Lysekil AB.

En del av ansvaret för snöskottning och halkbekämpning ligger också på fastighetsägaren. Det gäller bland annat gångbanan utanför fastigheten.