Meny

Del av Kungsgatan stängs av från biltrafik mellan den 17 juni–31 augusti

Undantag för City-Tuffen, varuleveranser och fordon med särskilt tillstånd som fortfarande får köra där.

Från och med 17 juni stängs delar av Kungsgatan i Lysekil av för biltrafik och blir en gågata istället.

Trafikomläggning

Se karta nedan för alternativa bilvägar. Exempelvis kan fordon köra uppför Korsgatan från Drottninggatan och svänga vänster för att nå övre Kungsgatan.

Lysekils sommargata

Området blir en gågata istället för ett gångvägsområde som det är i nuläget. Detta görs för att under en provperiod för att testa hur man kan nyttja platsen på ett härligare sätt än vad som görs i dag och skapa ett naturligt gångstråk mellan Kungstorget och stadsparken. Satsningen kallar vi för Lysekils sommargata.

Vi vill att det ska gå att umgås utomhus på ett härligt sätt i Lysekils centrum och därför kommer den tillfälliga sommargatan att fyllas med sköna sittplatser, vackra blommor och aktiviteter.

Alla möbler som köpts in kommer, efter projektets slut, att användas på skolor och i andra stadsmiljöer.

Lysekils sommargata är ett samarbete mellan butiksägare, kommunen och LEVA i Lysekil AB.