Meny

Brastads genomfart får en ansiktslyftning

Illustration över rondellen i Brastad.

Bild: Cecil Olausson

Nu startar arbetet med att förbereda inför kommande asfaltering.

Från och med den 23 april börjar refuger, övergångsställen, busshållplatser och kantstenar att ställas iordning inför den kommande asfalteringen genom Brastad.

Grönare rondell

Den inre cirkeln av rondellen kommer att få en grönare karaktär med växter. Trafikverket har säkerhetsföreskrifter som gör att växterna inte får vara för höga, och det är därför inte heller möjligt att placera något konstverk eller liknande i rondellen.

I stället planeras ett arbete med omgivningarna kring rondellområdet i höst som en fortsättning på det gröna temat.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 27

Det kommer bli en del störningar i trafiken under byggnationen som beräknas vara klar under vecka 27.

Frågor

Arbetet med genomfarten är ett samarbete mellan Trafikverket och Lysekils kommun. Frågor till Trafikverket besvaras av Timo Rönni, timo.ronni@trafikverket.se, och frågor till Lysekils kommun besvaras av Tomas Wallin, tomas.wallin@lysekil.se