Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Planerad naturvårdsbränning på Kynnefjäll

Under våren eller sommaren kommer länsstyrelsen, som en del av den naturvårdande skötseln av naturreservat, att genomföra en naturvårdsbränning på Kynnefjäll. Beroende på vindriktning och väderförhållanden kan röklukt ibland upplevas på flera mils avstånd från bränningarna. Undvik att besöka området när bränningen sker och den närmsta tiden efter.

En naturvårdsbränning kan liknas vid en naturlig skogsbrand, men under kontrollerande former. Flertalet växter, svampar och djur är beroende av att skogen brinner emellanåt och naturvårdsbränning är därför en viktig del av skötseln av många naturreservat.

Hur utförs en naturvårdsbränning?

Arbetet med naturvårdsbränningen genomförs av erfarna bränningsentreprenörer med utbildad personal och pågår under en dag. De områden som ska brännas har säkra brandgränser som vatten, myrar och vägar. Personal med släckutrustning finns alltid nära till hands. Området bevakas noga efter avslutad naturvårdsbränning.

Bra att känna till

Håll vägarna fria så att räddningstjänsten kan komma fram.
Undvik att besöka området och vandringslederna i samband med bränningarna och de närmaste dagarna därefter. Var försiktig och uppmärksam om du måste vistas i området den närmsta tiden efter bränningen, då det kan vara sotigt och brandskadade träd plötsligt kan falla ljudlöst, särskilt om det blåser.

Läs mer om naturvårdsbränning hos naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.