Meny

Har din pool det skydd som krävs?

Du vet väl att du enligt lag måste se till att din pool har ett skydd mot olycksfall?

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning. Mer info om vad som krävs för just din pool finner du här.  Länk till annan webbplats.Har du frågor? Kontakta planochbygg@lysekil.se.

Plan och bygg önskar en fin sommar med många svalkande bad i säkra pooler!