Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fem frågor till Leif

Foto på kommunchef Leif Schöndell

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

- Lysekils kommuns budget inför 2018 är en aktuell fråga och budgetprocessen är igång.

Vi har haft en nulägesanalys med politiker och tjänstemän för att ge en lägesbild av verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna. Det har också genomförts budgetdialoger med de olika nämnderna.

Under april kommer ett tjänstemannaförslag till budget att arbetas fram för ny dialog med de förtroendevalda. Den 31 maj kommer kommunstyrelsen att behandla det slutliga budgetförslaget och den 21 juni fattar kommunfullmäktige beslut i frågan.

Vi kan se att skatteintäkterna inför 2018 kommer att minska men jag vill vara tydlig med att det är viktigt att fokusera på de resurser vi faktiskt har. Genom att vara kloka i vårt sätt att arbeta kan vi åstadkomma mycket.

En annan aktuell fråga är den satsning vi gör på cheferna i Lysekils kommun. Chefen har en nyckelroll i att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att göra ett bra jobb. Detta är avgörande både för den service vi levererar och för arbetsmiljön.

Just nu pågår arbetsmiljöutbildningar för alla chefer och fackliga skyddsombud och på senaste chefsforumet började vi arbeta med en ledarskapsplattform.

Ny vision för Lysekils kommun

Nyligen genomfördes en visionsdialog där både politiker och tjänstemän deltog och kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny vision i maj. Varför är det viktigt att ha en vision?

- Visionen ska ange inriktningen och ge energi till utvecklingsarbetet, den fungerar helt
enkelt som en ledstjärna. Vi behöver bestämma oss och hjälpas åt i arbetet med att skapa en ännu mer attraktiv kommun att bo och leva i.

Livet i Lysekils kommun erbjuder en kontrast till storstaden och det är en viktig poäng i tider när många väljer att lämna mindre orter.

Läs mer om visionsdialogen i nyheten "Dialog om ny vision för Lysekils kommun".

Miljöministern besökte Havets Hus

I början av mars besökte miljöminister Karolina Skog Havets Hus och var särskilt intresserad av marin pedagogik. Under vårterminen har alla barn och lärare i Lysekils kommun fri entré till Havets Hus och möjlighet att boka lektion. Vad tror du det betyder att man som ung får kontakt med livet i havet?

- Jag tror att det skapar en känsla och förståelse för havet och naturen som resurs. Den insikten tillsammans med kunskap är viktig för att värna vår miljö inför framtiden. Jag vet att barn kan lära sin omgivning mycket.

Läs mer i nyheten "Miljöminister Karolina Skog besökte Havets Hus".

Feriearbete

I sommar kan Lysekils kommun och de kommunala bolagen erbjuda feriearbete till ungdomar som slutar årskurs ett eller årskurs två på gymnasiet. Vilken betydelse tror du att ett feriearbete kan ha?

- Feriearbeten är en del i arbetet med vårt utvecklingsområde Barn och unga är vår framtid. Att man får möjlighet till arbetslivserfarenhet och friheten att tjäna sina
egna pengar tror jag betyder mycket. Det är också ett sätt att visa vilka olika yrken som finns inom en kommun och förhoppningsvis kan det väcka nyfikenhet och intresse.

Första jobbet

Den första kontakten med arbetslivet brukar de flesta minnas väl. Hur såg det ut för din del – vilket var ditt första jobb?

- Mitt första jobb var som brevbärare på lördagar och jag minns faktiskt vissa namn och adresser fortfarande. Det var roligt att tjäna egna pengar och jag fick också erfarenhet av att vara på en arbetsplats.

En erfarenhet som var mindre kul just då, men som jag kan skratta åt idag, var när jag blev hundbiten på jobbet.