Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Leif

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Medborgarlöften

Polisen och Lysekils kommun samverkar kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och har presenterat ett gemensamt medborgarlöfte för 2017. Vilka är dina tankar kring det gemensamma arbetet?

- Det är bra och positivt att alla aktörer samverkar och att vi har en närvarande kommunpolis. Arbetet med Polisen stärker också samverkan inom kommunens verksamheter när det gäller dessa frågor. När vi samarbetar och använder våra olika kompetenser kan vi komma långt.

Mer information om medborgarlöften finns här på vår webbplats:
Medborgarlöften Länk till annan webbplats.

Trygghetsvandringar

En del av medborgarlöftet handlar om att Lysekils kommun stöttar uppstarten av trygghetsvandringar. Den första trygghetsvandringen genomfördes på juldagen i centrala Lysekil av fältsekreterare, fritidsledare och två engagerade vuxna. Vad tror du att trygghetsvandringarna betyder för den upplevda tryggheten?

- Ökad närvaro av fler vuxna förebilder är oerhört viktigt för att man ska känna sig trygg. En stor eloge till alla trygghetsvandrare som gör denna insats, jag håller tummarna för att ännu fler engagerar sig.

Mer information om årets första trygghetsvandring finns här på vår webbplats:
Trygghetsvandringarna igång Länk till annan webbplats.

Centrumutveckling

Den 26 januari bjöd projekt Urban Platsinnovation in till seminarium i centrumutveckling på Folkets Hus i Lysekil. Kvällens föreläsare var Björn Bergman som är vd för Svenska Stadskärnor.Vilka tankar tog du med dig från kvällen?

- Jag tog med mig Björns budskap om att orters framgång idag handlar om platsens attraktivitet. I Lysekils centrum har vi exempelvis en unik tillgång i vår stadskärna med butiker, restauranger och en vacker stadspark.

För att skapa en attraktiv plats måste vi alla, företag, organisationer, föreningar och kommun, samverka för ett gemensamt mål.
Det gäller att tänka nytt och ta tillvara på de fantastiska möjligheter som vi har.

Mer information om seminariet i centrumutveckling och Urban Platsinnovation finns här på vår webbplats:
Bred uppslutning på seminarium om centrumutveckling Länk till annan webbplats.

Positivt bokslutsresultat

Lysekils kommun presenterade nyligen det preliminära bokslutsresultatet för 2016. Det var ett positivt resultat på 18,6 mnkr. Hur vill du kommentera resultatet?

- Resultatet är ett bevis på att vi går åt rätt håll. Den ekonomiska situationen fortsätter att förbättras och vi har kontroll på ekonomin. Samtidigt väntar oss utmaningar framöver eftersom skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt som behovet av vår verksamhet. Bland annat kommer en äldre befolkning att ställa krav på att vi har en effektiv verksamhet som kan ge god vård och omsorg med fin kvalitet.

Vi ska också komma ihåg att det finns bra förutsättningar för ökad inflyttning och sysselsättning. Lysekils kommun kan erbjuda en livsmiljö och en livsstil som står i kontrast till storstaden, samtidigt som vårt största företag är på väg att expandera. Precis som vi måste samverka när det gäller centrumutveckling, måste vi också samverka när det gäller hela kommunen. Vi behöver ta tillvara på de möjligheter vi har och jobba med ett gemensamt mål i sikte.

Mer information om det preliminära bokslutsresultatet finns här på vår webbplats:
Positivt bokslutsresultat för Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Längre och ljusare dagar

Sakta men säkert blir dagarna lite längre och lite ljusare. Vad längtar du efter nu när vi börjar närma oss den ljusare årstiden?

- Jag pendlar ju hit från Göteborg och Orust och under den mörka årstiden kan det ta på krafterna. Därför ser jag framemot att få ta färjan över Gullmarn när solen blänker i havet – för Lysekils kommun är verkligen vacker!