Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fem frågor till Leif

Foto på kommunchef Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

En viktig händelse är att kommunfullmäktige precis före midsommar med tydlig majoritet antog kommunstyrelsens förslag till budget för 2018. Det underlättar förvaltningarnas arbete när det finns en tydlig riktning från det politiska styret.

Enligt prognoserna i budgeten inför nästa år kommer skatteintäkterna att minska och alla nämnder har effektiviseringskrav. Men, som jag tidigare har sagt, är det viktigt att fokusera på de resurser vi har. Genom kloka och kreativa arbetssätt i vardagen kan vi åstadkomma mycket.

Ett nytt uppdrag i budgeten inför 2018 är att jobba med digitalisering och titta på hur vi kan utveckla det digitala stödet i vår verksamhet.

Renoverad kajpromenad

Kajpromenaden vid Curmans villor är renoverad och fin inför sommaren. Vad kan du berätta om kajerna i Lysekil?

En ordentlig genomlysning av kajernas status mellan Havets Hus och Grötö är nu gjord. Genomlysningen kommer att bli ett bra underlag för att kunna prioritera investeringsbehovet när det gäller våra kajer framöver.

Renoveringen av kajpromenaden vid Curmans och de förstärkningar som är gjorda i Havsbadsområdet har blivit bra. Ett attraktivt stråk längs havet är viktigt för både invånare och besökare.

Dessutom pågår ett intensivt arbete med att få Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att göra Lysekil till hemmahamn för sitt nya forskningsfartyg som håller på att byggas.

Förslag till ny vision

Ett förslag till ny vision för Lysekils kommun är framarbetat och nu finns möjlighet att komma med synpunkter både via webben och i Lysekil Centrum Lab. Vad skulle du säga är kärnan i visionsförslaget?

Utgångspunkten har varit att lyfta fram det som är viktigast och unikt för Lysekil och som vi
tillsammans kan påverka. Det handlar om att Lysekil ska vara ett hållbart, attraktivt samhälle året runt, en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.

Mer information finns här på vår webbplats:
Tyck till om vision Lysekil 2030 Länk till annan webbplats.

Livet i Lysekil

Under våren publicerades webbplatsen livet i Lysekil som vill ge en bild av den livskvalitet som finns i vår kommun. Livet i Lysekil är också tema för kommunens evenemangstält under Lysekil Women’s Match. Vad skulle du säga kännetecknar livet i Lysekil?

Jag är en av dem som pendlar till denna vackra kommun varje dag. För mig är Lysekil en kontrast till storstaden som erbjuder ett aktivt liv nära naturen. Om man står i begrepp att flytta eller vill byta livsstil, hoppas jag att man tänker på oss som ett alternativ.

Ta gärna en titt på webbplatsen:
www.livetilysekil.se Länk till annan webbplats.

Sommaren är här

Sommaren är här och många längtar efter sol och salta bad – vad är viktigt för dig denna årstid?

Mitt hjärta klappar för Bohuslän, och även denna årstid vill jag tillbringa så mycket tid som möjligt här. Så jag ser framemot en sommar i Bohuslän med möjlighet att ladda batterierna – och jag önskar alla detsamma!