Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Leif

Foto på kommunchef Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar han på fem frågor om det aktuella läget.

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Fokus för oss just nu är att fortsätta arbetet med att införa vår nya styrmodell och vår nya budgetprocess. Kommunfullmäktige beslutade i juni om budgeten för 2017 enligt den nya modellen och under hösten ska nämnderna ta beslut om sina budgetar.

När det gäller tjänstemannaorganisationen i förvaltningarna ska verksamhetsplaner arbetas fram enligt den nya styrmodellen. För att stödja detta genomför vi under hösten utbildningar för alla nämnder och alla chefer. Det är en stor och viktig uppgift där vi alla måste lära nytt och förändra vårt arbetssätt.Målet med både styrmodellen och budgetprocessen är att skapa mer ordning och reda så att vi kan ge våra kommuninvånare en så bra verksamhet som möjligt.

En annan viktig del i att skapa tydlighet i organisationen är den kommande organisationsförändringen inom kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 31 augusti fattade kommunstyrelsen beslut om den nya organisationen som ska börja gälla från årsskiftet. Nu startar arbetet med att utforma detaljorganisationen inom de bägge förvaltningarna. Vi tar också hänsyn till den nya organisationen i budgetarbetet inför 2017.

Vi har också gjort en nystart i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Min förhoppning är att vi tillsammans ska landa i ett nytt avtal som följer det centrala avtalet FAS 05 och att vi kan åstadkomma samverkansformer som fungerar ihop med vår styrmodell. Tankarna med både FAS 05 och styrmodellen är att chefer och medarbetare som möter våra ”kunder” är de som har störst kunskap om verksamheten. Därför ska också chefer och medarbetare ha stort inflytande och ansvar för hur vi arbetar i vardagen.

Hur går arbetet med vår nya vision?

Arbetet med Lysekils kommuns nya vision fortsätter i höst. Vi kommer att ta med oss det underlag vi fått från webbenkäten Lysekil 2030, dialogträffarna och informationstältet under Lysekil Women’s Match.

Vi måste bestämma oss för vad Lysekils kommun ska vara i framtiden och staka ut vägen dit. Det går inte att styra urbaniseringstrenden som innebär att många väljer att flytta till storstadsregioner. Däremot går det att styra hur vi förhåller oss till detta och hur vi hittar våra styrkor som gör att man vill leva, bo och arbeta här. Vi kan aldrig bli en storstad men vi kan bli ett attraktivt alternativ till en storstad.

Under seglartävlingen Lysekil Women’s Match fanns Lysekils kommun på plats i ett informationstält och anordnade seminarium på temat maritim utveckling. Vad kan du berätta om den maritima utvecklingen i Lysekils kommun?

Jag vill börja med att säga att det var ett lyckat seminarium och en bra dag. Maritima Lysekil är ett av våra prioriterade utvecklingsområden och vi har tillsammans med Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Havets Hus och Campus Väst skapat en samverkansarena för detta. Tillsammans vill vi profilera, utveckla och synliggöra Lysekils unika marina resurser och möjligheter.

Du var en av dem som stod i Lysekils kommuns informationstält under Lysekil Women’s Match. Vad är ditt intryck av veckan?

Vi var många som stod i tältet och representerade Lysekils kommun och tog emot synpunkter från besökare, delårsboende och helårsboende. Vi fick med oss många värdefulla inspel till arbetet med översiktsplan och vision vilket känns fint. Mitt totala intryck är att det finns saker att putsa på men att de allra flesta trivs väldigt gott i Lysekils kommun.

Många upplever att sensommaren och den tidiga hösten på västkusten är något alldeles extra. Har du något ”sensommartips” att dela med dig av?

Tillsammans med några vänner besökte jag i augusti Gåsö som är en fantastisk plats. Att promenera över ön till kyrkogården är en mycket vacker promenad. Så för den som har tillgång till båt kan jag verkligen rekommendera en tur till Gåsö.