Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Evenemangsutredning

Utredningen kring evenemang i Lysekils kommun har resulterat i ett politiskt beslutat styrdokument.

Utredningen kring evenemang som genomfördes under 2021 i Lysekils kommun har resulterat i ett politiskt beslutat styrdokument, ett så kallat Program för evenemang. Arbetet syftar till att skapa en tydlighet och struktur kring hur kommunen ska jobba med evenemang och vilket stöd kommunen kan erbjuda externa evenemangsarrangörer.

Evenemang är en viktig del för platsens attraktivitet och uppskattas av både boende och besökare. Evenemang bygger på ett stort engagemang hos en mängd aktörer såsom organisationer, föreningar och företag.

Händer just nu

Nu finns vår nya evenemangslots på plats och kan hjälpa till med stöd och råd i hur du som arrangör kan utveckla ditt evenemang hållbart och även hur du kan söka stöd från kommunen. Kontakt tas via kommunens kontaktcenter.

Vad har gjorts så här långt

Intervjuer har genomförts med företagare, bolag och kommunala tjänstepersoner om hur nuläget kring evenemang ser ut och vilka idéer och tankar som finns inför framtiden. Evenemangsutbudet i kommunen har analyserats för att skapa en bild av målgrupper, var evenemangen sker, vilka olika typer av evenemang som erbjuds och vem som är arrangör. Inventeringen och analysen kommer att ligga till grund för kommande rekommendationer.

För att ytterligare undersöka ungdomars tankar och förslag kring evenemang har en digital enkät genomförts. Detta är också en del av kommunens arbete för att motverka social oro och verka för bättre samverkan kring ungas fritid.

Arbetet har skett i samverkan med Göteborgs universitet och Centrum för Turism Länk till annan webbplats. som har lång erfarenhet av studier kring evenemang.

Evenemangsutredningen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”