Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vad är viktigt för framtidens besökare?

Trendspaning med Therese Lundqvist från Kairos Future som svarar på fyra frågor om destinationsutveckling.

I Lysekil finns det en politiskt beslutad destinationsstrategi. Strategin definierar inriktningen för hur platsen ska utvecklas för att upplevas som attraktiv i nutid och framtid.

En samarbetspartner i arbetet med att ta fram strategin var analysföretaget Kairos Future som analyserar omvärldstrender och rekommenderar konkreta åtgärder för att möta framtiden på bästa sätt.

Therese Lundqvist arbetar som konsult på Kairos Future och har ett förflutet som turistinformationsansvarig i Lysekils kommun.

Här svarar Therese på fyra frågor om framtidens destinationsutveckling.

Vad är viktigt för att en plats ska uppfattas som attraktiv i framtiden?

En attraktiv plats vilar på tre ben – attraktivt utbud, god turistisk infrastruktur och tillgänglighet. Lysekil har goda förutsättningar för alla tre!

För att en plats ska kunna utvecklas positivt och skapa attraktionskraft för både nya invånare och besökare i framtiden krävs samverkan. Det är också viktigt att samverka för att skapa en upplevd trygg destination att bo i och besöka och att kommunicera detta på ett tydligt sätt.

Satsningar tillsammans är viktiga där det finns intresse och prioritering även från politiskt håll. Detta blir en grundförutsättning för att kunna arbeta
strategiskt med att lyfta platsens unika värden – som Lysekils närhet till havet och den lokala kulturen.

Hur gör man för att nå dit?

Det är viktigt att arbeta strategiskt och vara uppdaterad på omvärldsförändringar för att ligga i framkant. För att genomföra strategierna behövs en tydlig ansvarsfördelning av vem som gör vad på destinationen.

Det är viktigt att alla förstår sin roll i platsens utveckling. Att skapa en bra upplevelse på plats är den bästa marknadsföringsinsatsen i dagens sociala medielandskap. Det görs med ett gott
lokalt värdskap – inte bara hos turistföretagen utan också hos Lysekilsborna.

Trenderna visar att de äkta och genuina upplevelserna blir allt mer värdefulla. Genom att
erbjuda en genuin och attraktiv kommunupplevelse skapas goda Lysekils ambassadörer av ortens besökare - och de boende.

Vad är viktigt för framtidens besökare?

Längtan efter den friktionsfria upplevelsen, det vill säga att snabbt och lätt kunna hitta information där man befinner sig, både fysiskt som digitalt. Det är därför turistinformationen nu står inför en transformation – det går inte längre att sitta i ett fysiskt rum och invänta besök.

Besökaren letar information i andra forum och kanaler och vill ha svar snabbt. När vi pratar besökare behöver det inte vara en turist utan även kommuninvånare kommer att ha samma informationsönskemål. Därmed behöver värdskapet flyttas dit besökarna är – digitalt som fysiskt.

Vad behöver framtidens besökare på plats?

I framtiden kommer värdskapet på plats att handla om den äkta upplevelsen. Vi vill ha tillgänglig information och en ”noll-friktions upplevelse”. Redan idag är besökaren påläst innan besöket, och på plats vill man ha bekräftelse på att man bokat rätt – och kanske lokala tips som inte finns digitalt.

Servicen vill man ha där man är, det vill säga på hotell och attraktioner. Att behöva slussas vidare till ett externt kontor på annan plats upplevs redan idag som bökigt. Vi vill ha information och hjälp direkt!

I en allt mer digitaliserad värld kommer troligtvis det mänskliga värdskapet handla om att finnas där som problemlösare när tekniken inte fungerar, då vill vi ha en människa som löser problemet åt oss.

Det mänskliga mötet kommer troligtvis, i en allt mer digital och automatiserad framtid, även bli del av den genuina upplevelsen. Att satsa på ett bra kollektivt värdskap, digitalt som fysiskt, skapar framtida attraktivitet för Lysekil som plats!

Läs mer

Du hittar mer information om arbetet med destinationsstrategin på webbsidan ”Lysekil en attraktiv plats”.