Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Destinationsstrateg om turistinformationens omorganisation

Läs intervjun med destinationsstrateg Cia Säll som berättar om arbetet med framtidens turistinformation i Lysekils kommun.

Lysekils kommun arbetar för att utveckla och anpassa turistinformationen efter trender i vår omvärld. Det innebär bland annat utökad digital service och att man möter besökarna där de befinner sig.

Cia Säll arbetar som destinationsstrateg i Lysekils kommun. Här berättar hon mer om arbetet med framtidens turistinformation i kommunen. Utveckling av turistinformationen är en del av arbetet med att genomföra Destinationsstrategi Lysekil 2030.

Förändringar som gjorts på turistinformationen

Den organisatoriska förändringen påbörjades under 2019 efter ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Lysekils kommun, besöksnäringen i Lysekil, Centrum för Turism vid Handelshögskolan och Högskolan för design och konsthantverk Göteborgs universitet och analysföretaget Kairos Future. Då övergick vi från en sommaröppen turistbyråbod på ångbåtsbryggan i Södra Hamnen i samverkan med Havets Hus till mer aktiv digital information under hela året.

De flesta besökare har redan både planerat och bokat via digitala verktyg när de kommer till oss. Därför vill vi öka vår digitala närvaro och finnas med redan på planerings- och bokningsstadiet.

Den traditionella formen av turistinformation, när man besöker en fysisk lokal, efterfrågas inte i samma utsträckning som tidigare. Sedan 2013 har besöksantalet i vår turistinformation på ångbåtsbryggan minskat med drygt 40 procent.

Det lokala värdskapet är oerhört viktigt och numera finns också möjlighet att få turistinformation hos så kallade InfoPoints runt om i kommunen.

Vad är en InfoPoint?

Visit Lysekil som är den kommunala turistinformationen samarbetar med ett antal företag och verksamheter runt om i kommunen för att ge god service till både boende och besökare som vill veta mer om vårt atttaktiva utbud. Dessa platser kallas InfoPoints.

En InfoPoint är en plats med ett strategiskt geografiskt läge ur ett besöksserviceperspektiv och/eller är en reseanledning som lockar många besökare. Hit ska man kunna vända sig för att få svar på de vanligaste frågorna, samt få tips på vad som finns att se och göra.

Platserna kan vara en boendeanläggning, ett besöksmål, en butik, gästhamn, ett café eller en restaurang. I dagsläget har Lysekil elva InfoPoints runt om i kommunen som har öppet året runt samt de kommunala gästhamnarna som har öppet under sommarsäsongen.

Sparar Lysekils kommun pengar genom att inte ha en lokal för turistinformation?

Nej, turistinformationen kommer att ha samma kommunala budget som tidigare men det finns en skillnad i det ekonomiska upplägget. Tidigare bestod turistinformationens finansiering av den kommunala budgeten samt en del som finansierades av näringslivet via serviceavgifter och annonsförsäljning.

Nu väljer vi att endast arbeta med den kommunala budgeten eftersom vi fått signaler från näringslivet om att man inte upplevt önskad effekt av vare sig serviceavgifterna eller annonsförsäljningen. Vi tror att det nya upplägget kommer att skapa mer nytta och värde för fler näringsidkare runt om i hela kommunen.

Alla besökare är inte så digitala och använder inte mobiltelefon och dator – hur kan de få information?

Förutom den hjälp man kan få på våra InfoPoints finns kommunens turistinformatör Mia Kilbo på plats i kommunhuset. Besökare är välkomna att främst ringa eller mejla.

Kontakt

Visit Lysekil
Turistinformatör via kommunens växel 0523-61 32 00
Mejl: visit@lysekil.se

Cia Säll, destinationsstrateg Lysekils kommun
Telefon: 0523 – 61 30 00
Mejl: cia.sall@lysekil.se