Meny

Besöksservice och turistinformation

Turist- och utbudsinformation, framtidens besöksservice och det digitala värdskapet handlar om att vi anpassar oss till trenderna i vår omvärld, utökar vår digitala service och möter boende och besökare, där de fysiskt befinner sig.

Den pågående digitaliseringen har förändrat hur vi får inspiration och hittar information till våra upplevelser och besök vid olika sevärdheter. Fysiska turistbyråer med information i form av broschyrer och mänskliga resurser bakom disk befinner sig just nu i en transformation med avsevärt minskade antal besök.

Lysekils Turistinformation, som är en del av Lysekils kommuns verksamhet, har därför genomgått en organisationsförändring och vidareutvecklats för att möta boendes och besökares behov och krav på digitalt värdskap och fysiska mötesplatser och därmed bidra till att stärka destinationen Lysekil. Boende och besökare förväntar sig att hitta information digitalt. Turistinformationens uppdrag har utvecklats till att administrera dessa digitala informationskanaler och visa på utbudet av upplevelser.

Lokalt värdskap skapar attraktivitet

I en tid när många av oss semestrar inom landet blir det goda lokala värdskapet än viktigare. Människor uppskattar och förväntar sig ett välkomnande bemötande på platser de besöker exempelvis boendeanläggningen, restaurangen, biblioteket, aktivitetsföretaget eller en InfoPoint.

Lysekils turistinformation samarbetar med ett antal företag och verksamheter runtom i kommunen för att ge god service till besökare på plats – både boende och hitresta. Dessa platser kallas InfoPoints. InfoPoint är en plats med ett strategiskt geografiskt läge ur ett besöksserviceperspektiv och/eller är en reseanledning som lockar många besökare. Här får du svar på de vanligaste frågorna, samt tips på vad som finns att se och göra. I dagsläget har Lysekil elva InfoPoints runt om i kommunen som har öppet året runt samt de kommunala gästhamnarna som har öppet under sommarsäsongen.

Digital information – en basfunktion

Vi lever i en värld där delningsekonomi och hållbarhetsperspektiv utvecklas snabbt och många upplever tajta scheman i vardagen blir kvalitativa upplevelser viktigare än prylar. När valmöjligheterna och informationsflödet ökar, värderar vi alltmer vår tid högre än pengar. Vi väljer gärna upplevelser som andra boende, alltså lokalbefolkningen själva rekommenderar och som besökare rejtat högt på olika digitala delningsplattformar.

Digitaliseringen medför nya verktyg i vår vardag i jakt på tid och en friktionsfri vardag. En effektivisering och automatisering av många funktioner innebär även att värdet på det mänskliga mötet höjs och blir en del av upplevelsen på plats. Detaljkunskaper om upplevelser och turismrelaterade aspekter på lokal nivå blir minst lika viktiga i framtiden – men det blir mindre viktigt att dessa finns på en klassisk turistbyrå, och mer viktigt att de finns tillgängliga där besökaren är i hotellreceptionen, caféet, på macken, i livsmedelsbutiken, eller från lokalborna.

Omvärlds- och trendanalys

I samverkan med analysföretaget Kairos Future har ett antal omvärldstrender definierats och det vidare arbetet med framtidens besöksservice och det digitala värdskapet utgår från dessa:

  • Digitalisering, automatisering och kommunikation allt mer avgörande
  • Unikitet viktigt – havet som resurs i Lysekil
  • Hållbara, äkta, tillgängliga och friktionsfria upplevelser efterfrågas
  • Lokalt värdskap allt viktigare
  • Fristad och aktiv vila eftersökes när tid och energi är framtidens valutor
  • Semestra hemma blir allt viktigare
  • Medskapande/delaktighet – upplevelser tillsammans ökar i värde
  • ”Panic-button” – stöd och hjälp när något går snett blir viktigare

Arbetsprocessen

Arbetet med utveckling av framtidens besöksservice, organsiation av turistinformationen och det digitala värdskapet har initierats och drivits av avdelningen för hållbar utveckling på Lysekils kommun som del av arbetet med Destinationsstrategi Lysekil 2030. Arbetet har genomförts av Lysekils kommunala turistinformation i nära samarbete med besöksnäringen i Lysekil, Centrum för Turism vid Handelshögskolan och Högskolan för design och konsthantverk Göteborgs universitet och analysföretaget Kairos Future.

Deltog i forskningsprojekt

Med Lysekil som case har Helena Kraff, Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten och Eva Maria Jernsand, Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan skrivit en rapport om hur den traditionella turistbyrån kan utvecklas och bli en arena för innovation.

Rapporten heter ”Digitalisering, samskapande och innovation - tre scenarier för framtidens turistbyrå som innovationsarena”. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Framtidens besöksservice

Här kan du läsa hela rapporten om Framtidens besöksservice och om varför och hur turistinformationen nu organiseras för att möta besökarnas behov, önskemål om ett gott digitalt värdskap och personlig service genom kontakt med InfoPoints runt om i kommunen.

Kontakt

Visit Lysekil
Turistinformatör via kommunens växel 0523-61 32 00
Mejl: visit@lysekil.se

Cia Säll, destinationsstrateg Lysekils kommun
Telefon: 0523 –61 30 00
Mejl: cia.sall@lysekil.se