Meny

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Ett av kommunens fem övergripande utvecklingsområden handlar om utveckling av platsen Lysekil och om att skapa attraktivitet för både boende och besökare.

Det är viktigt att man i Lysekils kommun ska känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. I Lysekil finns en en attraktiv livsmiljö med attraktiva bostäder, ett rikt kultur- och fritidsliv och närhet till hav, natur, luft och tystnad. I Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.

Styrdokumenten nedan är särskilt viktiga inom detta utvecklingsområde: