Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Blue Green Bio Lab across the Baltic Sea Region

Lysekils kommun har tillsammans med Leva i Lysekil varit en del av EU-projektet Blue Green Bio Lab, med mål att främja utvecklingen av cirkulära bioindustriella symbioser i relation till den blå-gröna bioekonomin i Östersjöområdet.

Parterna i projektet kommer från Sverige, Danmark och Lettland. Förutom Lysekils kommun och Leva i Lysekil består parterna av Skives kommun (DK), Climate Foundation Skive (DK), Zemgale Planning region (LV) samt Latvian institute of Aquatic Ecology.

I projektet undersöker parterna möjligheterna att utveckla cirkulära processer med grön och blå biomassa, där restavfall eller överskott bidrar till en mer effektiv och hållbar användning av dessa resurser i flera produkter.

Projektet utgår från Östersjöområdets gemensamma utmaningar med att främja den gröna omställningen av jordbruket och förbättra vattenmiljön i Östersjön och inre vatten till förmån för det strategiska arbetet med marin produktion. Från politiskt håll finns också ett tydligt fokus i regionen på jord- och vattenkvalitetens påverkan av jordbruket, CO2-utsläpp samt minskning av biodiversitet.

Jordbruks- och marinproduktion befinner sig därför i en korsning där de måste bidra mer till exempelvis lagring av CO2, återanvändning av näringsämnen, främjande av biodiversitet osv. Samtidigt måste jordbruk och aquakultur bidra i högre grad till försörjning inom olika områden såsom livsmedel, foder, biomaterial och biobränslen.

Mer hållbar användning av marina resurser

Blue Green Bio Lab undersöker därför möjligheterna för industriella symbioser med gröna och blå biomasser för att säkerställa en bättre och mer hållbar användning av våra jordbruksmarker och marina resurser. Dessa undersökningar genomförs av partners i Danmark, Sverige och Lettland och sker i samarbete med ett antal intressenter över olika sektorer för att identifiera och diskutera möjligheter för cirkulära bioindustriella symbioser.

Projektpartnerna i varje land deltar också i diskussioner med beslutsfattare om utmaningarna för utveckling av bioindustriella symbioser inom nationell och EU-lagstiftning.

En verktygslåda som stödjer fortsatt arbete

Under projektet utarbetas ett antal policy briefs med fokus på symbiospotential för olika biomassor, involvering av intressenter i idéutvecklingen av bioindustriella symbioser samt reflektioner kring hinder och utmaningar för cirkulära bioindustriella symbioser inom befintlig lagstiftning.

Den rika erfarenheten som erhålls under projektperioden omvandlas till en verktygslåda som syftar till att stödja särskilt lokala myndigheters arbete med de komplexa samarbetsprocesser som ligger bakom utvecklingen av bioindustriella symbioser.

Finansieras av Interreg Baltic Sea Region

Blue Green Bio Lab finansieras av Interreg Baltic Sea Region. Projektet bidrar till att lösa utmaningarna i HELCOM Baltic Sea Regional's strategi för återanvändning av näringsämnen, EU:s vattenlagstiftning, EU:s strategi för cirkulär ekonomi och jordbunden strategi för 2030.