Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Barnkonventionen

Bild på pojke som är klädd som superhjälte

Så här arbetar Lysekils kommun för att stärka barnets rättigheter.

Arbetet med barnkonventionen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030.

Enligt UNICEF har de globala målen starka kopplingar till barnkonventionen och alla mål är viktiga.

Exempel på globala mål som berörs av arbetet med barnkonventionen:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”