Meny

Lysekils kommuns styrmodell

Det är vanligt att organisationer har någon form av modell för hur man styr sin verksamhet. Syftet är att säkerställa hög kvalitet samt att de lagkrav som finns för varje verksamhet följs. Invånare och andra som använder kommunens tjänster ska mötas av bra service och gott bemötande.

I Lysekils kommun finns riktlinjer för styrning och ledning som används på alla organisatoriska nivåer. Det innebär att politiker, förvaltningschefer, avdelningeschefer och enhetschefer använder samma styrmodell.