Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Modell för ledning och styrning

Modellen för ledning och styrning ska förstärka Lysekils kommuns förutsättningar att leva upp till uppdrag och mål för att nå visionen och bidra till hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk.

Modellen ska tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för ledning och styrning i kommunen och dess verksamheter.

Modellen bygger på och genomsyras av ett antal grundprinciper. Bland annat att arbetet fokuserar på värdeskapande för dem kommunen finns till för och formas utifrån värdegrunden; öppet, enkelt och värdigt. Modellen ger också utrymme för och drivkraft i både långsiktig strategisk planering och verksamhetsnära ständiga förbättringar med tillit, dialog och medskapande som utgångspunkt.

Genom modellen för ledning och styrning skapas förutsättningar för god kvalitet och effektivitet i grunduppdraget. I de utvecklingsmål som definieras sätts extra fokus på områden som bedöms vara viktiga och avgörande att kraftsamla kring för att verksamheten ska utvecklas i en positiv riktning för att kunna nå visionen.

För att få ihop de olika delarna i modellen och säkerställa värdeskapande finns en gemensam planerings- och uppföljningsprocess.