Meny

Begränsad framkomlighet på förmiddagen den 15 september vid rondellen i Brastad

Rondellen kommer delvis vara avstängd under förmiddagen den 15 sept vilket kan förorsaka kortare köer.

Nu är hösten snart här. Rondellen i Brastad ska rensas från ogräs och planteringen göras mindre skötselkrävande.

"Vi kommer bland annat sätta låga tork- och salttåliga buskar som ska hålla undan ogräset. Det blir bland annat blåbärsstryn Anja och en lågväxande en som kallas Juniperus squamata Blue Star", berättar Sara Chronvall, landskapsarkitekt på kommunen.

Fler gröna ytor i våra hårdgjorda miljöer gör samhället mer motståndskraftigt vid extrema väderförhållanden såsom vid skyfall. Det ökar också vår biologiska mångfald. Minskade biologisk mångfald är ett lika stort hot, om inte större, än klimatförändringarna. Men tillsammans kan vi skapa goda boendemiljöer för både människor och djur.